การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563(TDSA National Championships 2020)
การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563(TDSA National Championships 2020)
THE GRAND OPENING OF TRUE ICON HALL
THE GRAND OPENING OF TRUE ICON HALL

EVENT CALENDAR

Sat21
  • การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563(TDSA National Championships 2020)

    21 - 22 November 2020
    True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Sun22
  • การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563(TDSA National Championships 2020)

    21 - 22 November 2020
    True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2